Kapellet öppnar för dop, bröllop och begravningar

Med anledning av de nu gällande rekommendationerna för att begränsa smittspridningen i samhället har Djursholms kapell fram tills idag ställt in alla gudstjänster. De flesta förrättningarna har avbokats och skjutits fram i tiden. Verksamheten i Kapellet har genomförts med hjälp av frivilliga medarbetare varav flera befinner sig i en s.k. riskgrupp.

När nu restriktionerna har lättats något har vi tillfälligt löst bemanningsfrågan och kan därför åter ta emot bokningar av dop, vigslar och begravningar med viss reservation för att vi inte har full flexibilitet vad gäller önskemål om dag.

Vi följer strikt myndigheternas rekommendationer och arrangören ansvarar för att antalet besökare inte överstiger det rekommenderade.

Gudstjänsterna börjar enligt planering den 6 september under förutsättning att restriktionerna i samhället medger det.

Morgonbönen på fredagar har sommaruppehåll och börjar igen fredag 21 augusti. Sommarandakterna är inställda

Styrelsen följer utvecklingen och vårt förhållningssätt kan därför komma att ändras.