Corona och Djursholms kapell hösten 2020

Med anledning av coronapandemin har följande riktlinjer för Djursholms kapell tagits fram. Dessa gäller under hösten 2020 eller till FHM ändrar sina riktlinjer.

Riktlinjerna innebär:

  • Handspritflaskor ska finnas vid ingången samt i sakristian. På toaletterna ska finnas tvål och pappershanddukar.
  • I kapellet får det finnas max 50 personer samtidigt inklusive 4 personal (39 i kyrkrummet, 7 på läktaren, 4 personal)
  • Besökarna placeras ut enligt anvisning. Är det familjer eller sällskap som umgås på daglig basis får dessa sitta tillsammans.
  • Kapellvärdinna/vaktmästare håller koll på antalet besökare, handräknare finns.
  • När 50 personer är i kapellet får ingen mer komma in. Besökare kan då vänta utanför eller återkomma vid annat tillfälle. Efter gudstjänst och kyrklig handling finns personal kvar en liten stund då kan besökare komma in och tända ljus och sitta ner en liten stund. Detta är dock ingen extra öppettid. När kapellvärdinna/vaktmästare är färdiga med sina sysslor stängs kapellet.

Vid nattvard

  • Präst och tjänstgörande värdinna spritar händerna inför nattvarden.
  • Brutet duklag. Alltså ett duklag går upp. Ställer sig luftigt i en halvcirkel. När måltiden är avslutad går de och sätter sig. Nästa duklag kommer upp osv.
  • Oblaten doppas försiktigt i kalken av mässdeltagaren.
  • Vi dricker inte ur kalken.

Vid begravning

  • Programblad och dylikt läggs på ett bord vid ingången tillsammans med handspritflaska.

Ytterst ansvarig för att restriktionerna följs är ordförande i Djursholms kapellstiftelse Henrik Mattsson. Vid frågor ring eller skicka sms till 070-55 33 292.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Stiftelsen Djursholms kapell