Kort mässa 23 maj kl 11:00, 11:40 och 12:20

Söndagen den 23 maj genomför vi, i enlighet med de pandemi-restriktioner som gäller för närvarande, en kort mässa med tre möjliga närvarotillfällen: kl. 11.00 eller 11.40 eller 12.20. Mässan leds av Lena Fagéus.

Du som vill delta anmäler dig med ditt namn och önskemål om tid till Christiane Höjlund genom ett SMS till 0709 – 52 81 82 eller med mail till christiane.hojlund@gmail.com.

Vi kan vara max åtta (8) personer per tillfälle. Se därför till att ditt namn/telefonnummer finns med i din anmälan ifall vi behöver kontakta dig för annan tid än den du önskat.