Kollekt i påsk

Kära kapellvänner Kapellets påskkollekt till Stockholms Stadsmission med anledning av coronaepedemin uppgick till hela 13 000 kronor vilket härmed tacksamtRead More