Donationer och gåvor

Kapellets verksamhet har sedan byggnaden uppfördes 1897-98 vilat på bidrag från engagerade personer, såväl i själva verksamheten som rent ekonomiskt. Gåvor och donationer har genom åren bidragit på ett betydelsefullt sätt vid större och mindre restaureringar. Större restaureringar genomfördes år 1954, 1989 och senast år 2010, då yttertaket och fasaderna reparerades.

Den som vill ge uttryck för känslor av tacksamhet eller önskningar om välgång för kapellet, eller som  har möjlighet att föreslå en gåva istället för blommor vid olika högtidsstunder eller den som vill donera eller skänka en gåva är varmt välkommen att höra av sig Vänföreningen eller någon i kapellstiftelsens styrelse.

Varmt tack!