henrik-mattsson-2020

Henrik Mattsson prästvigdes för Stockholms stift våren 2020 och är pastorsadjunkt i Vallentuna församling. Han är ordförande i Stiftelsen Djursholms kapell som driver verksamheten i kapellet och äger fastigheten. Innan Henrik blev präst arbetade han som marknads- och kommunikationschef inom främst finans- och fastighetsbranschen.