Kapellets terminspräst

I relationer blir vi till

Ett nytt decennium i Djursholms kapells historia har börjat. Alla vi, detta år 2020, utgör en länk i den långa kedja av medborgare som samlats under kapellets valv år efter år. Vid högtider och genom vardag finns gudstjänster, konserter och samtal som redskap för oss att möta livet.

Vi människor bär med oss förväntningar på vårt liv och ser på det utifrån vår historia, där vi är just nu och hur vi ska sikta framåt. Genom livet går vi igenom faser, som kan vara övergående och vi ser dem inte igen. I vissa fall kan vi ana mönster och se att de kommer tillbaka. Allt beroende på vart vandringen för oss.

Var och en kommer då och då till avgörande tillfällen i livet då man ser att man inte kan klara allting själv. Jesus frågade ofta dem han mötte: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Det är ord som jag själv bär med mig genom livets faser. En fråga att ställa till andra men också tillåta mig att tänka efter och ge ett svar på när någon frågar mig.

Ensamma kan vi inte bära allt, men i relationer blir vi till och den Gud, som ständigt bär oss, är med i varje andetag och i varje mänskligt möte. Tillsammans utgör vi en helig helhet.

Carl Henric Svanell, terminspräst