Med vördnad och respekt

Även om jag har en lång relation till Kapellet, från det att jag var barn på skolsamlingar och söndagsgudstjänster till dop, bröllop och begravningar och under senare år också som engagerad i Stiftelsen Djursholms kapell, känns det väldigt spännande och roligt att få vara terminspräst i höst. Det kunde jag inte ens drömma om när jag för sex år sedan påbörjade mina teologistudier i Uppsala.

Jag kan inte med ord uttrycka hur mycket jag tycker om denna plats. När jag

fick nycklarna till byggnaden av Gunnel Lange för snart 10 år sedan var det med nästintill ödesmättad vördnad och respekt jag gick in i Kapellet ensam första gången.

Jag satte mig i en bänk och förundrades av det vackra kyrkorummet; färgsättningen, altartavlan, Natanael Beskows målningar, doften. Det är inte sällan jag hör människor, ofta utan kyrklig bakgrund eller erfarenhet, uttrycka just förundran och beundran över den vackra platsen och kyrkorummet.

Djursholms kapell har varit, och är, en betydelsefull och på flera sätt också helig plats för många. Helig betyder okränkbar, fridlyst, något som inte får skadas, något som anses stå i nära förbindelse med det gudomliga. Så är det nog.

Kapellet väcker något i oss och det ska vi vårda och använda, det ska vi utnyttja. Låt oss också i handling visa att Kapellet gör skillnad. Välkommen att fira gudstjänst i Kapellet varje söndag, välkommen att ta del av morgonböner, kulturkvällar och föredrag. Välkommen att använda och besöka Kapellet i livets alla skeden. Kapellet finns där för alla.

Tack gode Gud för det!

Henrik Mattsson, terminspräst