Stiftelsen Djursholms kapell

Kapellets verksamhet drivs genom Stiftelsen Djursholms kapell i samarbete med Danderyds församling. Kapellet är invigt i Svenska kyrkan (1902).

I kapellet tjänstgör inte enbart inbjudna präster och lekmän, det finns även kapellvärdinnor och kapellvärdar som utför olika arbetsuppgifter som behövs för att driva verksamheten i kapellet. 

All verksamhet sker på ideell basis. Alla som medverkar gör det med glädje och trivs med sina respektive sysselsättningar. För dem har det blivit ett privilegium att få vara med i kapellets olika aktiviteter.

Styrelsen i Stiftelsen Djursholms kapell består av

  • Kerstin Engström
  • Bengt Gewalli, kassaförvaltare
  • Ingrid von Heijne
  • Fredrik Hesselgren
  • Åsa Jonzon
  • Ann Kyhle van Beirs
  • Lars Lindén
  • Henrik Mattsson, ordförande
  • Ingegerd Wrette-Lundin, sekreterare

Har du intresse av kapellverksamheten, att bevara den fina byggnaden och kulturen runt den och vill bidra i arbetet hör av dig till ordförande Henrik Mattsson, h.mssonattgmail.com.

Stiftelsens intäkter består bland annat av bidrag från Danderyds församling och Föreningen Djursholms Kapellvänner, avgifter för förrättningar, medlemsavgifter, gåvor och riktade insamlingar.