Lisa_Axelsson_Runeborg_2

Lisa Axelsson Runeborg
prästvigdes i januari 2007 och har arbetat i Danderyds församling sedan dess. I början främst med ansvar för doppastoral, förskola och Gudstjänst med små och stora och ser sig som kaplan för barnkörerna. Sedan 2011 ägnas halva tiden till Danderyds sjukhus som sjukhuspräst.